Geodeesia ja projekteerimine

Oleme spetsialiseerunud geodeetiliste alusplaanide ja side- ning elektrirajatiste teostusjooniste koostamisele. Omame geodeesia ja projekteerimistööde tegemiseks kaasaegset ja professionaalset tehnikat.

Pakume planeerimisalast konsultatsiooni, järelevalveteenust, ehitusprojektide kooskõlastamist ja ehitusloa taotlemist. Samuti tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimist eskiis, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites. Asendiplaani osa komplektne lahendamine annab tellijale ja maaomanikule kindluse, et tehnovõrgud ning rajatised on lahendatud võimalikult optimaalselt. 

Tehnovõrkude projekteerimist teostame suundadel:

  • elektrivarustus
  • sidevarustus
  • tänavavalgustus

Soovite rohkem teada?

Sotsiaalmeedia

Kontaktinfo

Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

© 2020, Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

firstel@firstel.ee

© 2020, Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

firstel@firstel.ee