Ehitus ja käit

Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum. Elektripaigaldist tuleb hooldada ja kontrollida nii, et see ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohustaks inimest, kodulooma, vara ega keskkonda.

Elektripaigaldiste käit on igasugune tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks. Käidutoimingud hõlmavad eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ning elektri- ja muid seonduvaid töid. Elektripaigaldise käidukava määrab käidu vajaliku korra ja protseduurid. Elektripaigaldise tehnohooldusega tagatakse elektripaigaldise kasutamisohutus nii inimesele, varale kui ka keskkonnale.

Elektripaigaldiste käit hõlmab:

  • käidukava koostamine
  • regulaarne elektripaigaldiste kontroll
  • elektripaigaldiste hooldus ja remonttööde teostamine
  • elektripaialdiste kaardistamine, teostusjooniste koostamine
  • muud elektripaigaldise hoolduse, remondi või kontrollimisega seotud tegevused, seda vastavalt seaduse nõuetele

Soovite rohkem teada?

Sotsiaalmeedia

Kontaktinfo

Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

© 2020, Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

firstel@firstel.ee

© 2020, Firstel Group OÜ

Tartu linn, Sepa tn 15g, 50113

firstel@firstel.ee